Zgnilec amerykański.

W związku z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie ustanowił obszary zapowietrzone. Wśród wskazanych w rozporządzeniu terenów jest także ten leżący częściowo w granicach naszego miasta.

Zgnilec amerykański to choroba bakteryjna atakująca pszczoły. Skutkiem działania bakterii jest wymieranie czerwiu w plastrach – larwy zamierają i zaczynają gnić w zasklepionych komórkach. Robotnice radzą sobie z usuwaniem martwych larw, ale jednocześnie przenoszą baterię dalej – zarażają zdrowe larwy i przenoszą chorobę do kolejnych uli. Tak zaraża się cała populacja na danym terenie. Choroba może powodować trudności z zapyleniem roślin w ogrodach i sadach, tym samym powodując duże straty plonów. Niestety nie ma skutecznej metody leczenia zgnilca amerykańskiego pszczół. Chorobę da się zatem zatrzymać tylko poprzez uśmiercenie danej populacji i zatrzymanie transmisji bakterii. Ważne! Zgnilec amerykański pszczół nie zagraża ludziom.

W związku ze stwierdzeniem wystąpienia bakterii, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego. Określił także tzw. obszar zapowietrzony w promieniu 6 km od ogniska choroby, tj. Wierzchów Parznieńskich. Obszar ten obejmuje także tereny leżące w granicach miasta Bełchatowa. A konkretnie jego zachodniej części ograniczonej na północnym wschodzie granicą miejscowości Zawady oraz od wschodu granicą wyznaczoną przez ulicę Pabianicką, która przechodzi w Aleję Włókniarzy, następnie Aleję Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dalej Aleję Jana Pawła II i na południowym zachodzie ograniczona przez ulicę Zamoście do granic miejscowości Ludwików. Wspomniany teren zostanie oznakowany specjalnymi tablicami o treści: „UWAGA! ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ. OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.

Co to oznacza dla pszczelarzy? W obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

  • przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece;
  • organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

Ponadto posiadacze pasiek mają obowiązek zgłaszania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii miejsc, w których przebywają pszczoły.”

zrodlo belchatow.pl