Miasto pomoże gastronomii?

” Miasto wychodzi naprzeciw potrzebom właścicieli bełchatowskich lokali gastronomicznych. Radni przyjęli przygotowany przez prezydent Mariolę Czechowską projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy dokonają jednorazowo opłaty rocznej do końca stycznia, będą mogli ubiegać się o zwrot połowy części poniesionych kosztów.


Panująca od niemal roku epidemia koronawirusa a także wprowadzone w związku z nią obostrzenia spowodowały, że właściciele firm z wielu branż borykają się z trudnościami oraz walczą o utrzymanie płynności finansowej. – Sytuacja dotyka szczególnie małych i średnich przedsiębiorców, z którymi jestem w stałym kontakcie. Staramy się im pomóc w miarę możliwości, jakie daje nam prawo. Ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19 pozwala nam na uruchomienie dodatkowej pomocy właścicielom restauracji, którzy ponoszą opłaty z tytułu sprzedaży alkoholu w czasie, gdy ich lokale pozostają nadal zamknięte. Restauratorzy stoją więc przed dylematem: płacić za koncesję, czy nie. Dlatego też przygotowałam uchwałę w sprawie zwolnienia ich z części ponoszonych kosztów. Dzięki temu będzie im łatwiej utrzymać swój biznes – mówi prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.


Zgodnie z przyjętym przez radnych dokumentem, przedsiębiorcy, którzy wspomnianą opłatę uiszczą jednorazowo do 31 stycznia 2021 roku, będą mogli ubiegać się o zwrot połowy jej wysokości. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta bełchatowskiego magistratu pod numerami tel. 44 733 51 60 lub 44 733 51 89.”

Źródło belchatow.pl