Zmiany granic bliżej ?

” Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę granic gminy Kleszczów na rzecz gminy Bełchatów.

Zmiana ta miałaby dotyczyć obrębu Wola Grzymalina. W praktyce chodzi o teren, na którym obecnie działa Elektrownia Bełchatów. Wniosek o zmianę granic to w całości inicjatywa Wojewody Łódzkiego, ale warto podkreślić, że Tobiasz Bocheński występując o zmianę granic gminy Kleszczów, podnosi obecnie te same argumenty, które dwa lata temu wysuwała Gmina Bełchatów. W 2019 roku to właśnie nasz samorząd zaproponował zmianę granic najbogatszej gminy w kraju, a w konsekwencji wypracowanie takiego mechanizmu, który pozwoli na równomierny rozwój okolicznych gmin. To, czy postulat Wojewody Łódzkiego trafi pod obrady Rady Ministrów, rozstrzygnie się w najbliższych miesiącach. Obecnie na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozpoczynamy proces konsultacji społecznych w tej sprawie.Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Bełchatów z dn. 10 września 2021 roku, konsultacje rozpoczną się 20 września 2021 roku i potrwają do 18 września 2021 roku. W ich ramach mieszkańcy Gminy Bełchatów otrzymają do wypełnienia ankietę, w której wypowiedzą się, czy popierają wniosek o zmianę granic, czy też są mu przeciwni. Ankieta ta będzie do pobrania na naszej stronie internetowej, a wypełnioną można będzie przesłać na dedykowany adres e-mail: konsultacje~@~ugbelchatow~.~pl.Ankietę rozpowszechniać, a następnie odbierać od mieszkańców będą także sołtysi przy wsparciu radnych. Druki dostępne będą też w siedzibie urzędu oraz w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bełchatów.

zrodlo : ugbelchatow.pl