Zwrot akcyzy za paliwo. Gmina Bełchatów.

” Do 28 lutego 2023 roku rolnicy z terenu Gminy Bełchatów mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, zakupione od 1 sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Bełchatów (ul. Kościuszki 13). Formularze wniosku dostępne są w siedzibie urzędu, można je też pobrać na naszej stronie internetowej http://www.ugbelchatow.pl/pliki/2019/Akcyza_wniosek_2019.pdf


Oprócz wniosku rolnicy zobowiązani są do przekazania faktur VAT (lub ich kopii), które stanowią dowód zakupu oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku.
Dodatkowo rolnicy, którzy ubiegają się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w odniesieniu do bydła muszą dołączyć dokument wydany przez kierownika ARiMR, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, które są w posiadaniu producenta.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 roku wynosi:

  • 132,00 zł * ilość ha użytków rolnych, oraz
  • 48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP)

Wypłata środków w ramach wniosków złożonych od 1 do 28 lutego,  nastąpi od 3 do 28 kwietnia 2023 roku. Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze będzie wypłacany w formie gotówki w kasie urzędu gminy albo w formie przelewu na rachunek bankowy rolnika podany we wniosku.”

zrodlo : www.ugbelchatow.pl