Zatrzymane dowody rejestracyjne. Ukarani kierowcy . Bełchatów.

Policjanci z bełchatowskiej drogówki przeprowadzili działania mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wyeliminowanie z naszych dróg kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kółko pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Do udziału w akcji zostało zadysponowanych 12 policjantów, którzy w toku prowadzonych czynności przebadali na zawartość alkoholu 212 kierujących pojazdami mechanicznymi. Cieszy nas, że tego dnia kontrolowani kierowcy byli odpowiedzialni.

Ostatnio policjanci drogówki na terenie całego powiatu bełchatowskiego sprawdzali trzeźwość kierowców przemieszczających się po drogach, a także weryfikowali, czy nie znajdują się oni pod wpływem substancji działających podobnie do alkoholu. Akcja ukierunkowana była na przeprowadzenie kontroli maksymalnej ilości kierowców i zatrzymanie tych, którzy kierowali pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Wszystko po to, aby poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a zwłaszcza zmniejszyć liczbę zdarzeń drogowych, w tym spowodowanych właśnie przez nietrzeźwych bądź odurzonych kierujących. W trakcie działań patrole ruchu drogowego rozlokowane były głównie na najważniejszych ciągach komunikacyjnych, ale można było je spotkać również na drogach gminnych. Podczas wzmożonych kontroli mundurowi sprawdzali również, czy kierujący i pasażerowie stosują pasy bezpieczeństwa oraz urządzenia do bezpiecznego przewożenia dzieci. Funkcjonariusze kontrolowali także stan techniczny pojazdów. W działaniach, które trwały całą dobę, udział wzięło 12 funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego. Badaniu trzeźwości poddano 212 kierujących. Wszyscy kontrolowani kierowcy byli trzeźwi. Gratulujemy odpowiedzialności za kierownicą. Za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym policjanci mandatami karnymi ukarali 26 kierowców, kolejnych 18 pouczyli, 5 kierowcom zatrzymali dowody rejestracyjne.”

zrodlo belchatow.policja.gov.pl