Nowy sprzęt dla Gminy.

” Na pomoc w wysokości 25 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla gminnej spółki komunalnej może ze strony Gminy Rząśnia liczyć Gmina Bełchatów. Porozumienie w tej sprawie podpisali już Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc,Wójt Gminy Rząśnia, Tomasz Stolarczyk oraz Skarbnik Gminy Bełchatów Iwona Pole i Skarbnik Gminy Rząśnia Renata Buczkowska.Wcześniej plan udzielenia celowej pomocy zaakceptowali Radni Gminy Rząśnia. „

Cieszę się, że dzięki temu porozumieniu nasza spółka komunalna poszerzy swój park maszynowy i będzie mogła działać w bardziej efektywny sposób – mówi Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. – Otrzymane wsparcie jest dla nas szczególnie ważne także z tego względu, że w trudnej sytuacji finansowej, w jakiej Gmina Bełchatów się znajduje, sami nie moglibyśmy sobie pozwolić na udzielenie tego typu pomocy spółce – podkreśla Wójt Gminy Bełchatów.

Dzięki pozyskaniu 25 tys. zł na nowy sprzęt, Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportu i Uslug Komunalnych Gminy Bełchatów będzie mogło zakupić recykler i zamiatarkę drogową. Te urządzenia pozwolą na szybsze i bardziej nowoczesne działania na gminnych drogach. „

źródło/zdjęcie : ugbelchatow.pl